Elena Andreyev
wiolonczela

Green Kore

Joanna Boślak-Górniok
klawesyn

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)
Koncert wiolonczelowy A-dur Wq.172/H.439
Allegro, Largo con sordini, mesto, Allegro assai

Sinfonia C-dur Wq.182,3/H.659
Allegro assai, adagio, Allegretto

Koncert wiolonczelowy a-moll Wq.170/H.432
Allegro assai, Andante, Allegro assai

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie koncertów