Brody. Wielkie założenie pałacowo-parkowe i… dobudowana do niego wieś, a w zasadzie dwie ulice, ale za to jakie!!!

Pomimo starań dzisiejszych gospodarzy minie jeszcze wiele lat, zanim będziemy mogli powiedzieć, że miejscowość odzyskała choćby część dawnej świetności.

Przypadała ona na czasy, gdy Brody należały do Henryka Brühla, postaci o dwuznacznej reputacji, która intrygująco zapisała się w historii Saksonii i Polski. W Brodach obradowali drezdeńscy ministrowie i rezydował saksoński dwór.

Wyobraźnia czuje tutaj na każdym kroku przypływ adrenaliny.