Dominika Garncarz

Dominika gra na altówce i skrzypcach barokowych. Kończy studia magisterskie w klasie skrzypiec barokowych w Akademii Muzycznej w Krakowie.

 


Powrót do Wykonawców