Bernadetta Wieczerzyńska

Bernadetta studiuje w klasie wiolonczeli barokowej w Akademii Muzycznej w Poznaniu.


Powrót do Wykonawców