Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Joanna Boślak-Górniok
klawesyn

Green Kore

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suita orkiestrowa a-moll BWV 1067
Ouverture, Rondeau, Sarabande, Bourrées I & II, Polonaise & Double, Menuett, Badinerie

Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041
(…), Andante, Allegro assai

Suita orkiestrowa D-dur BWV 1068
Ouverture, Air, Gavotte I & II, Bourrée, Gigue

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie koncertów