Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Green Kore

Joanna Boślak-Górniok
klawesyn

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sinfonia z opery L’incoronazione di Dario RV 719
Allegro, Andante, Presto

Koncert skrzypcowy g-moll RV 317
Allegro, Largo, Allegro

Sinfonia z opery Farnace RV 711
Allegro, Andante, Allegro

Koncert skrzypcowy h-moll RV 387
Allegro, Largo, Allegro

Sinfonia g-moll RV 157
Allegro, Largo, Allegro

Koncert skrzypcowy g-moll RV 332 op.8 nr 8
Allegro, Largo, Allegro

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie koncertów