Tobias Hume (ok. 1579 – 1645)
Harke, harke

Myriam Rignol viola da gamba

Monsieur de Sainte-Colombe le Fils (ok. 1660 – ok. 1720)
Rondo g-moll

Robin Pharo viola da gamba

Jean de Sainte-Colombe (II poł. XVII w.)
Chaconne

Myriam Rignol viola da gamba

Jean de Sainte-Colombe (II poł. XVII w.)
Les Pleurs (opr. na violę da gamba solo)

Robin Pharo viola da gamba

Karl Friedrich Abel (1723 – 1787)
Preludio Arpeggio

Allegro
Myriam Rignol viola da gamba

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704)
Sonata III F-dur (w oryginale na skrzypce)

Adagio Presto, Aria Variatio, Presto, Variatio
Teodoro Baù viola da gamba
Marianna Henriksson klawesyn

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suita wiolonczelowa nr 5 c-moll BWV 1011

(w transkrypcji na violę da gamba Myriam Rignol)
Sarabande
Myriam Rignol viola da gamba

Robin Pharo
Pièce pour la viol da gambe

Robin Pharo viola da gamba

Sieur de Machy (II poł. XVII w.)
Allemande (Gavotte)

Myriam Rignol viola da gamba

Robin Pharo
Pièce pour la viol da gambe (et la voix)

Robin Pharo viola da gamba

Produkcja: Fundacja Muzyki Dawnej „Canor”
Realizacja dźwięku: Piotr Mańkowski (Coverius, Radio Zachód)
Reżyseria i montaż: Cezary Zych